Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Laatste oordeel, dag des oordeels, jongste dag

(Oordeel door God aan) het einde der tijden

Op de dag van het Laatste Oordeel, ook Jongste (=laatste) Dag genoemd, zullen alle doden opstaan en zal Christus iedereen beoordelen: de een zal het eeuwige leven krijgen, de ander de eeuwige straf. Beide termen - die overigens niet letterlijk zo in de Bijbel voorkomen - worden gebruikt als wordt gesproken over wereldomvattende rampspoed, zoals de gevreesde gevolgen van het broeikaseffect.

"Van onze verslaggever GENT - Het laatste oordeel is nabij! Gigantische overstromingen staan ons te wachten. Hele landen zullen onder de golven verdwijnen. Andere streken verpoederen tot woestijn. Stormen razen door ontredderde steden. Dier- en plantensoorten sterven in een ontzagwekkend tempo uit." (De Standaard, dec. 1995)

"Eén daad van menselijkheid heb ik tenminste verricht. Ik ben nooit getrouwd en ik heb met niet voortgeplant. Dat wordt een plus, op de dag des oordeels." (Simon Carmiggelt, Vliegen vangen, 1968, p. 27.)

Heeft betrekking op:

Matteüs 24:30-31, Johannes 6:40, Hebreeën 6:2, Openbaring 11:18, 1 Johannes 4:17