Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Levend water

Stromend water.

Levend water staat tegenover stilstaand (dood) water. Het eerste stroomt (rivier), het tweede staat stil (kanaal). De zegswijze levend water is aan de bijbel ontleend. In zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw zegt Jezus: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’

Het beeld van 'levend water' wordt ook wel verder vergeestelijkt - zie Het water des levens / levend water.

[krantenkop:] "Weer ‘levend water’ in de Biesbosch-delta." (NRC Handelsblad, maart 1994)

Heeft betrekking op:

Johannes 4:10