Overzicht bijbelboeken

Lemma

Leviatan

Naam van een veelkoppig mythologisch zeemonster dat de wateren van de chaos personifieert. De mensen konden zich de wateren van de chaos moeilijk voorstellen, maar in de gedaante van een veelkoppig, kronkelend zeemonster lukte dat wel. Leviatan komt al voor in Ugaritische teksten.

Heeft betrekking op:

Toon locaties lemma