Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Licht brengen in de duisternis

Iets ophelderen.

Licht en duisternis vormen in de bijbel een veel gebruikte tegenstelling, met verschillende betekenis. In Johannes 1 heeft het licht betrekking op Jezus, 'het Woord'. 'In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.ā€™ Aan deze passage is de zegswijze ontleend: Licht brengen in de duisternis.

[De heer Van den Doel (VVD):] "Ik zal licht brengen in de duisternis van Dā€™66." (Tweede Kamer, nov. 1995)

Heeft betrekking op:

Johannes 1:5