Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Manasse

De Manasse naar wie dit bijbelboek is genoemd, is koning Manasse van Juda (698-644 v. Chr.). De geschiedenis van deze slechte koning is opgetekend in 2 Kon. 21:1-18 en 2 Kron. 33:1-20. Volgens 2 Kronieken komt Manasse tot inkeer: hij bidt tot God en zijn gebed wordt verhoord. De tekst van dit gebed is niet overgeleverd, al verwijst 2 Kron. 33:19 ons naar 'de geschriften van Chozai'.

Heeft betrekking op:

Het gebed van Manasse 1:1