Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Manoachs vrouw

Johannes Mijtens
Manoachs vrouw bericht haar man over de verschijning van de engel

In de catalogus van de portretcollectie van het museum Boijmans van Beuningen wordt dit schilderij omschreven als een van 'de merkwaardigste en in vele opzichten raadselachtigste portretten uit de verzameling van het museum'. We zien rechts een man zittend aan een tafel voor een tent. Hij was bezig een boek te lezen, en ook het schrijfgerei ligt klaar. Maar zijn concentratie is abrupt verstoord door een vrouw, die hem met duidelijke gebaren wil attenderen op de verschijning van een engel, die links op de achtergrond nog net zichtbaar is.

Op grond van een inscriptie op de achterkant van het doek worden de twee afgebeelde personen traditioneel geïdentificeerd als de schrijver en raadspensionaris Jacob Cats en zijn huishoudster Cornelia Baers (gestorven 1662). De betrouwbaarheid van deze identificatie is echter omstreden. Het huidige opschrift op de achterkant is pas tussen 1765 en 1847 ontstaan; het staat op nieuw doek waarmee de oorspronkelijke drager is gedoubleerd. Een origineel opschrift zou zich daaronder moeten bevinden, maar wanneer dat zou zijn aangebracht, valt niet te zeggen.

Om de verschijning van de engel te verklaren die voor de handeling in de scène van groot belang is, zijn uiteenlopende redenen genoemd. De een ziet de engel als verwijzing naar de in 1631 overleden eerste echtgenote van Cats, Elizabeth Valkenburg; in 1650, het jaar van het ontstaan van het schilderij, kreeg zij een nieuw graf in de Haarlemse kloosterkerk. De ander ziet de voorstelling als aankondiging van Cats' terugtrekking uit het openbare leven en zijn naderende dood. Ook denkbaar is een verband met de dood van stadhouder Willem II en/of van Cats' schoonzoon Cornelis Musch, beide eveneens in 1650. Maar ook aan een herdenking van de sterfdag van Cornelia Baers' echtgenoot, Mathias Havius, werd gedacht.

De meest recente identificatie van de voorstelling gaat uit van een andere insteek: de voorstelling zou geen portret zijn maar een historiestuk. De kostuums die de afgebeelde figuren dragen, komen niet overeen met de kleding die de schilder, Jan Mijtens, in portretten toepast. Als het een historiestuk betreft, kan de scène makkelijk worden gelezen als verbeelding van bijbelse geschiedenis: Manoachs vrouw bericht haar man over de verschijning van Gods engel, die haar zwangerschap aankondigt (Rechters 13:6-10). De nadrukkelijke gebaren waarmee ze haar man wil bewegen om mee te komen, duiden erop dat het hier om het in 13:10 beschreven moment gaat, dat volgt op haar tweede ontmoeting met de engel.

Tegen een uitsluitende identificatie als historiestuk pleiten echter de gezichten van de personages, die duidelijk portretachtig zijn, en de toevoeging van een zeventiende eeuws boek en schrijfgerei op een met tapijt bedekte tafel. Dit wijst erop dat we hier met een portrait historié te maken hebben. De identificatie van Cats met zijn huishoudster is echter onwaarschijnlijk; deze voorvechter van huwelijkse trouw en mannelijke achtbaarheid zou zich niet zo in een relatie met zijn huishoudster hebben laten uitbeelden. Waarschijnlijker is het dat we de identiteit van de figuren moeten zoeken in een echtpaar dat op latere leeftijd nog een kind heeft gekregen.

Zie ook

  • Toon terzijde Jacob Cats - Tooneel vande Mannelicke Achtbaerheyt
  • Toon terzijde Jacob Cats - Selfstryt

Bibliografische referenties

R. E. O. Ekkart, Nederlandse portretten uit de 17e eeuw/ Dutch Portraits from the Seventeenth Century. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 1995, cat. nr. 46

Alexandra Nina Bauer, Jan Mijtens (1613/14). Leben und Werk. Petersberg 2006, cat. nr. B9.

Heeft betrekking op:

Rechters 13:10