Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Maria Boodschap/Annunciatie

Atelier van Robert Campin
Annunciatie

Herdenking van de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël. Zijn boodschap aan haar was: 'Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' (Lucas 1:31-33)

Deze Rooms-Katholieke feestdag heet vanouds Annunciatie of 'Aankondiging van de Heer', en staat ook bekend staat als Maria Ontvangenis. Deze feestdag wordt gevierd op 25 maart, precies negen maanden voor het kerstfeestKerstmis.

Heeft betrekking op:

Matteüs 1:20, Lucas 1:26-38