Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Maria in de koran

Uit de evangeliën volgens Lucas, Marcus en Matteüs is ons niets bekend over de geboorte en jeugd van Maria. Volgens de koran is Maria een dochter van ‘Imraan. Soera 3:33-37 zegt over haar:

33 God heeft Adam, Noeh, de mensen van Ibrahiem en de mensen van ‘Imraan uitverkoren boven de wereldbewoners, 34 als afstammelingen van elkaar. God is horend en wetend. 35 Toen de vrouw van ‘Imraan zei: “Mijn Heer, ik wijd bij gelofte aan U wat in mijn buik is; neem het van mij aan. U bent de horende, de wetende.” 36 Toen zij haar gebaard had, zei zij: “Mijn Heer, ik heb een meisje gebaard.” – God wist het best wat zij gebaard had; het mannelijke is niet als het vrouwelijke – “Ik heb haar Marjam genoemd en ik bid U haar en haar nageslacht te beschermen tegen de vervloekte satan.” 37 Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en zorgde ervoor dat zij goed opgroeide en Hij vertrouwde de zorg voor haar aan Zakarrijja toe. Telkens als Zakarijja bij haar in het heiligdom binnenkwam vond hij proviand bij haar. Hij zei: “Marjam, waar heb jij dit vandaan?” Zij zei: “Het komt van God. God geeft levensonderhoud aan wie Hij wil, zonder afrekening.”

Zie ook

  • Toon Rode draad Bijbel en koran

Heeft betrekking op:

Matteüs 1:16, Lucas 1:28