Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Marjolijn van Heemstra - Als Mozes had doorgevraagd

Het poëziedebuut van Marjolijn van Heemstra in maart 2010 kreeg veel publiciteit, doordat nog niet eerder iemand een bundel op YouTube ten doop had gehouden. Van Heemstra zocht voor haar online-bundel Als Mozes had doorgevraagd een flink aantal - meest - bekende Nederlanders bij elkaar, die allemaal voor de camera een van de 40 gedichten wilden voordragen. Op www.marjolijnvanheemstra.nl kan vanuit de 'titelpagina' elk gewenst gedicht (of iedere gewenste BN'er) geactiveerd worden. Uiteraard kan men ook op YouTube zoeken.

Het titelgedicht, dat op YouTube wordt gepresenteerd door rapper Blaxtar, behandelt bijbelse stof. Over Abram die zijn land moet verlaten (Gen. 12), Lot die weg moet uit het brandende Sodom (Gen. 19), Abraham die zijn zoon moet offeren (Gen. 22). De dichterlijke reactie: ik zou geweigerd hebben, 'zolang jij [=God] je niet laat kennen'. De kern wordt geraakt in Mozes' gesprek met God (Ex. 3). Of eigenlijk: wás Mozes het gesprek met God maar aangegaan - dan 'was de bijbel geen boek, maar een omhelzing'.

Bibliografische referenties

Marjolijn van Heemstra, Als Mozes had doorgevraagd - online dichtbundel, maart 2010.

Heeft betrekking op:

Exodus 3:4