Overzicht bijbelboeken

Noot

Melchisedek

In dit verhaal wordt met een oude traditie aangetoond dat de verhoudingen tussen het volk Israël en Jeruzalem terugvoeren tot in de vroegste tijden, op de aartsvader Abraham. Melchisedek is overigens de eerste persoon in de bijbel die de titel 'priester' draagt. Hij is priester van El-Elyon. El was de oppergod van het Kanaänitische pantheon. Elyon komen we ook tegen als naam van een godheid, maar is hier gebruikt als een titel van El. In de loop van het verhaal blijkt dat de auteur van Genesis El-Elyon identificeert met Yahweh (HEER), de verbondsgod van Israël.

Heeft betrekking op:

Genesis 14:18