Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Men komt niet met kousen en schoenen in de hemel

Het is moeilijk in de hemel te komen, je moet je de onreinheid afleggen.

Als men vroeger van een pastoor zei, dat hij zijn parochianen met kousen en schoenen in de hemel wilde brengen, bedoelde men daarmee dat hij te weinig aandrong op een vroom leven. De uitdrukking komt niet rechtstreeks uit de bijbel, maar waarschijnlijk is ze ontleend aan de geschiedenis van de brandende doornstruik waar Mozes God ontmoette. Mozes moest zijn sandalen uittrekken, omdat hij op heilige grond stond.

"De Catholijcken moeten in den Hemel, al souden sy met coussen en schoenen daer in varen." (Marnix van St. Aldegonde, Den Byencorf der H. Roomsche Kercke (ed. Willems) dl. 2, p. 153 a)

Heeft betrekking op:

Exodus 3:5