Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Mene mene tekel

Rembrandt
Belsassars feest

Belsassars feest is een typisch voorbeeld van Rembrandts voorkeur voor de uitbeelding van sterk emotionele momenten. De hand heeft haar veroordelende woorden geschreven; Belsassar draait zich om en schrikt bij het zien van de tekens dermate dat hij een van de gevulde bokalen uit de tempelschat omgooit. De wijn spettert over de tafel. De aanwezige hovelingen schrikken eveneens - niet zozeer vanwege de tekens aan de muur, maar van de abrupte reactie van hun koning. Het schilderij toont een momentopname waarin de verschillende reacties zijn stilgezet.

Voor de tekens aan de muur werd Rembrandt waarschijnlijk geadviseerd door zijn overbuurman, de Joodse rabbi Menasseh ben Israel. De tekens zijn in het Hebreeuws en zeggen: mene mene tekel ufarsin. Maar in tegenstelling tot het Hebreeuws dat van rechts naar links wordt geschreven, zijn de tekens hier in kolommen onder elkaar geschreven. Misschien geeft dit detail in het schilderij aan, waarom niemand de tekst kon duiden totdat Daniël met de juiste interpretatie kwam (Dan. 5:25-28).

Bibliografische referenties

Christopher Brown, Jan Kelch, Pieter van Thiel (ed.): Rembrandt: De Meester & zijn werkplaats. tent. cat. Amsterdam, Rijksmuseum, Zwolle: 1992, deel: schilderijen, cat. nr. 22, p. 184-187.

Heeft betrekking op:

Daniël 5:1-6