Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Met de maat waarmee je meet, zul je gemeten worden

Je zult op dezelfde manier behandeld worden, als jij met anderen omgaat.

In Mattheüs volgt deze zegswijze, tijdens de bergrede van Jezus, op: 'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden.'

Heeft betrekking op:

Matteüs 7:1-2, Marcus 4:24