Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Met je tien geboden eten

Met je vingers eten.

Wanneer iemand, tegen de etiquette, zonder bestek eet.

"Tussen al die voorname vrouwen en grijzende heren bevond zich een aantal eenvoudige lieden in een sober zwart pak. (...) Zij keken schichtig naar de vele ingewikkelde messen, vorken, lepels en bordjes, die voor ieder van hen waren uitgestald. En naar allerlei prik-, steek-, snij- en smeergereedschap, dat een boer en een burgerman niet kennen. Wij eten met een lepel, een vork, een mes en met onze tien geboden." (Toon Kortooms, Het zwarte goud. Utrecht: De Lanteern, z.j., p. 217)

Heeft betrekking op:

Exodus 20:1