Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Met wortel en tak uitroeien

Volledig en grondig laten verdwijnen.

Aan het uitroeien met wortel en tak is een zekere dwang of een vorm van geweld meestal niet vreemd.

"De Turkse autoriteiten hebben zich voorgenomen deze zomer een eind te maken aan de Koerdische opstand, dat wil zeggen de PKK met wortel en tak uit te roeien." (NRC Handelsblad, mei 1994)

Nu ben ik ten dode toe vermoeid,
met wortel en tak hebt gij uitgeroeid
al de verwachting van Uw knecht,
de eer van Uw Naam en Uw goed recht.
(uit: G. van der Graft, De duif in het eiG. van der Graft - De duif in het ei)

Heeft betrekking op:

Maleachi 3:19