Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Mijn hart springt op van vreugde

Ik ben blij verrast

"Op kantoor zit ik somber te denken en te piekeren, maar mijn hart springt op van vrolijkheid als ik denk aan het varensleven." (J. M. A. Biesheuvel, Zeeverhalen, 1985, p. 45)

Heeft betrekking op:

1 Samuël 2:1