Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Mirjam

Zuster van MozesMozes en AäronAäron. Haar naam wordt voor het eerst genoemd in Ex. 15:20. In het verhaal waarin de pasgeboren Mozes te vondeling wordt gelegd (Ex. 2), is alleen sprake van een naamloze 'zuster van het kind' (vs. 4, 7); in Num. 26:59 wordt Mirjam als enige zuster genoemd. Mirjam deelt in het leiderschap van haar broers in de woestijnperiode (vgl. Micha 6:4). Zij speelt met Aäron een rol in de opstand tegen Mozes, waarvoor zij gestraft wordt met huidvraat (Num. 12). Num. 20:1 meldt haar dood en begrafenis in Kades.

Zie ook

  • Toon terzijde Vrouwen, tempel en cultus

Heeft betrekking op:

Exodus 15:20, Exodus 2:4, Numeri 12:1