Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Mordechai

De verteller verbindt Mordechai als balling met koning Jechonja (Jojachin). Hij werd in 598/7 v. Chr. door Nebukadnessar met zijn familie, dienaren, soldaten, ambachtslieden, smeden en tienduizend ballingen afgevoerd (2 Kon. 24:8-17). Mordechai behoort blijkbaar tot deze groep. Sommige uitleggers denken echter dat een van Mordechai's voorvaders en niet hijzelf met Jojachin naar Babylon gevoerd is (vergelijk 1 Kron. 3:19), omdat Mordechai anders onwaarschijnlijk oud geworden zal zijn. De verteller plaatst hem immers in de periode van het Perzische wereldrijk. In Ezra 2:1-2 wordt een Mordechai genoemd die in het zevende jaar van de Perzische koning Artaxerxes (458 of 398 v. Chr.) met andere Judeeërs terugkeert naar Juda. Sommige uitleggers denken dat dit de Mordechai van Ester is.

In Ester (Grieks) wordt Mordechai tweemaal geïntroduceerd: in Toevoeging A en in 2:5-7.

Heeft betrekking op:

Ester 2:5, Nehemia 7:6-7, Ezra 2:1-2, Ester Grieks A:1