Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Na ons de zondvloed!

Wat maakt het uit: als de grote ramp komt, zijn wij er toch niet meer!

Met deze woorden wordt een prettige danwel onverantwoorde zorgeloosheid uitgedrukt. Strikt genomen gaat deze zegswijze niet terug op de bijbel. Als bron is vaak Madame de Pompadour, de minnares van de Franse koning Louis XV, genoemd. Toen men haar attendeerde op de toenemende ontevredenheid onder het volk, antwoordde zij: 'Après nous le déluge!' Die uitdrukking blijkt echter al eerder in het Frans voor te komen; ze gaat zelfs terug op antieke voorbeelden.

De instelling waarop de zegswijze duidt, kennen we natuurlijk wel uit de bijbel, en wordt daar ook met de zondvloed in verband gebracht. Het meest expliciet gebeurt dat in Matteüs 24, waar Jezus zegt: 'Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.'

[Over de bundel Telegraaf-columns van prof. Bob Smalhout, getiteld Na ons de Zondvloed (2008):] "De gezamenlijke titel 'Na ons de Zondvloed' slaat op de achteloosheid van onze overheid die blind lijkt te zijn voor alles wat onze samenleving in de naaste toekomst bedreigt en die bestuurlijk slechts schijnt te leven in het hier en het nu. (...)" (beschrijving van het boek op bol.com)

[Kop boven de reactie van de VVD op de Troonrede van 2008:] "Kabinet: Na ons de zondvloed!" (VVD-website, 16 sept. 2008)

Heeft betrekking op:

Matteüs 24:37-39, Genesis 6:11-13, 2 Petrus 2:5