Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Naar de letter

Letterlijk; al te letterlijk.

Iets naar de letter doen is iets zo letterlijk mogelijk uitvoeren. Het tegenovergestelde is naar de geest. Zie voor deze tegenstelling o.a. 2 Kor. 3:6 en de daaraan ontleende zegswijze De letter doodt, de geest maakt levendDe letter doodt, de geest maakt levend . Letter en geest worden ook samen gebruikt zoals in het onderstaande voorbeeld:

[Bolkestein:] "De mensen kunnen gerust zijn. Ik ben goed voor mijn handtekening. We zullen het regeerakkoord naar de letter en de geest uitvoeren, zonder chicanes." (NRC Handelsblad, aug. 1994)

Heeft betrekking op:

Romeinen 2:27