Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Naar de ratsmodee gaan

Vernield, vernietigd worden

Deze Jiddische uitdrukking is afgeleid van de demon Asmodaüs of Aschmedai, die in het boek Tobit voorkomt. Tobias staat in eerste instantie niet te springen om met Sara te trouwen. 'Ik heb gehoord dat ze al aan zeven mannen is uitgehuwelijkt en dat die allemaal in de huwelijksnacht zijn omgekomen toen ze in het bruidsvertrek waren. Ik heb begrepen dat een demon dat heeft gedaan.' (Tob 6:14). Asmodaüs heeft dus zeven mannen naar de 'ratsmodee' geholpen.

"De crisis in de bijna zestig jaar oude VVD stemt niet vrolijk, omdat een fatsoenlijke democratische partij naar de ratsmodee dreigt te gaan." (Trouw, 14 september 2007)

Heeft betrekking op:

Tobit 6:14