Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Naar Jaffa gaan

Flauwvallen; sterven.

Of deze uitdrukking teruggaat op het verhaal van Jona is niet duidelijk. Jona ging naar Jafo (Jaffa) om aan God te ontkomen, en stierf nog liever (1:12) dan dat hij zijn opdracht zou uitvoeren.

Ook van de uitdrukking In Jaffa liggen is de herkomst onzeker. De betekenis ervan - 'in slaap gevallen zijn; in zwijm liggen' - doet wel enigszins denken aan Jona 1:5-6, maar het blijft speculeren.

Heeft betrekking op:

Jona 1:3