Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Nehemia

In het bijbelboek Nehemia treffen we in de hoofdstukken 1-7 en 12-13 een ik-verteller aan. Deze 'ik' staat voor Nehemia, aanvankelijk hofschenker van koning Artaxerxes. Met toestemming van de koning gaat hij terug naar Jeruzalem, waar hij twaalf jaar lang als landvoogd leiding geeft aan de wederopbouw. Hij werkt samen met priester-schrijver EzraEzra aan het religieuze en sociale herstel van de joodse gemeenschap in Jeruzalem. Na afloop van zijn ambtstermijn keert hij naar Babyloni├ź terug (13:6). Als hij later weer in Jeruzalem terugkomt (vanaf 13:7), moet hij daar tegen de nodige misstanden optreden.
2 Makk. 2:13 vermeldt dat Nehemia in Jeruzalem een archief heeft aangelegd.

Heeft betrekking op:

2 Makkabee├źn 2:13, Wijsheid van Jezus Sirach 49:13, Nehemia 1:1