Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Nicolaes Biestkens – Lelie onder de doornen

Nicolaes Biestkens werd de drukker van de Nederduytsche Academie toen deze in 1617 werd gesticht. Deze academie was een particuliere instelling, waarvan Samuel Coster de oprichter was. Op deze academie zou hoger onderwijs gegeven worden in de Nederlandse taal. Daarnaast zouden er toneelspelen opgevoerd worden. Het was niet meer dan logisch dat deze nieuwe onderwijsinstelling een eigen drukker zou aanstellen. De drukker zou programma’s, uitnodigingen, redevoeringen, maar ook gelegenheidsdichten, nieuwjaarsliederen en toneelspelen moeten drukken.

impressum

De afbeelding van de lelie onder doornen is afkomstig uit een uitgave van het toneelstuk Polyxena van Samuel Coster in 1619. Het is één van de vele werken die Nicolaes Biestkens in de Academie-periode gedrukt heeft.

Het prentje met het impressum van de drukker is een verwijzing naar de naam van de drukkerij: Lelie onder de doornen. Dit prentje fungeerde in de zeventiende eeuw waarschijnlijk als een soort van reclame. Door dit prentje in meerdere uitgaven af te drukken, in combinatie met de naam van de drukker, werd de drukker daarmee herkenbaar voor het lezerspubliek. Bovendien kwalificeerde Biestkens zich met deze spreuk uit Hooglied als een kwaliteitsdrukker. Hij is immers de lelie onder de doornen en steekt boven andere drukkers uit.

Heeft betrekking op:

Hooglied 2:2