Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Nieuwe wijn in oude zakken

Een nieuw idee in een oude vorm.

Jezus wil hiermee zeggen dat het geen zin heeft om nieuwe wijn in oude zakken te doen, want dan scheuren de zakken en loopt de nieuwe wijn weg. Anders gezegd: je moet geen nieuwe denkbeelden verkondigen in kringen die niet in staat zijn daar iets zinnigs mee te doen.

Overigens is het spreekwoord in het Fries omgedraaid: Men docht gjin âlde wyn yn nije sekken: Men doet geen oude wijn in nieuwe zakken.

Heeft betrekking op:

Matteüs 9:16-17, Marcus 2:22, Lucas 5:37