Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Noach

Tiende in de rij van Adams nakomelingen, was de vader van Sem, Cham en Jafet. Omdat de mensen op de aarde zich misdragen wil God iedereen en alles vernietigen door een grote vloed. Noach (zijn naam betekent 'rust') is de enige rechtvaardige man in deze verdorven wereld en krijgt van God voordat de vloed komt de opdracht een ark te bouwen. Hij redt Noach door deze ark en laat hem van alle diersoorten een koppel redden, door deze in de ark op te nemen.

Heeft betrekking op:

Genesis 5:28, Wijsheid van Jezus Sirach 44:17