Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
 
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
 
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten 't morgenrood
 
De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
 
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
 
Johannes Riemens

 

Door naar het volgende kerstliedMagnificat / Lofzang van Maria
Terug naar de inhoudsopgave KerstliederenKerstliederen