Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Obadja

Over de profeet Obadja is niets bekend. Hij is wel verward met Obadja de hofmeester uit 1 Koningen 18; ook heeft men hem ten onrechte geïdentificeerd met de derde bevelhebber uit 2 Koningen 1. Een andere oude misvatting is dat hij in het laatste vers van zijn boek over Jezus en zijn leerlingen ('de verlossers') zou profeteren.

Heeft betrekking op:

Obadja 1:1