Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Og was de koning van Basan

Reactie op iemand die telkens ‘Och’ zegt.

Een schertsend gezegde als reactie op de jammerklacht ‘Och, och’. Basan lag in het noordoosten van Kanaän aan de overzijde van de Jordaan, ten zuiden van Damascus. Og was de koning van Basan die door Mozes verslagen werd. Van Og wordt verteld dat hij de laatst overgebleven reus was. Volgens het commentaarzinnetje van Deut. 3:11 was Ogs reuzenbed nog steeds te zien in Rabba: negen el lang en vier el breed, dus 4,50 bij 2 meter.

Heeft betrekking op:

Numeri 21:33, Deuteronomium 3:11