Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Olie in de wonden gieten

Het leed verzachten.

De uitdrukking komt uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarbij een voorbijganger een gewonde helpt en olie en wijn op de wond giet. Ook op andere plaatsen in de bijbel wordt aan deze vorm van EHBO gerefereerd.

Heeft betrekking op:

Lucas 10:34, Marcus 6:13, Jakobus 5:14