Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Omer Gielliet - Jona

Kunstenaar/pastoor Omer Gielliet (1925) uit Breskens is geïntrigeerd door de bijbelse profeten. Dat heeft geleid tot sculpturen van onder meer Jesaja, Amos en Jona in hout dat hij vond aan de Zeeuwse kust en aan de oevers van de Schelde. Zijn Jona werd geplaatst aan de oevers van de Schelde, tegenover de kerncentrale van Doel (België). Monseigneur Van Den Berghe, de bisschop van Antwerpen, werd gevraagd het beeld in te wijden. 'Ik zie dat niet zitten,' had hij geantwoord. Waarop Omer zei: 'Dan bent u de geschikte persoon! Jona zag het ook niet zitten om naar Nineve te gaan.' En de bisschop kwam.

Omer Gielliet
Jona

In de Sint Jozefsparochie te Wassenaar hangt van zijn hand een kleine houtsculptuur 'Jona', met een gestileerde vogel rondom het 'oog'. Gielliet schreef er bijgaand gedicht bij, waarin hij een verbinding maakt tussen de profeet Jona in de vis en de doop van Jezus Christus in de Jordaan (Mat 3:16-17; Mar 1:9-11; Luc 3:21-22; Joh 1:32-33).

Jona
 
Ik werd niet heet
of koud
maar lauw
en ouder
onverschillig als de pest
voor mensen die in nood verkeerden
en daarom heeft de Christusvis mij uitgespuwd
en aan de kant gezet -
naar ik dat totaal bekeerd
steeg ik uit het water van de dood omhoog zoals de pas gewassen duif
                   die Jona heet
                   Trooster is
                   en Geest.
 
Ik moet verbinden wat maar duurt
                   man en vrouw
                   zon en maan
                   geloof en ongeloof
                   en alles tegenover vis en vogel
Stel dat ik het vind
                   dan nog -
                   er moet een eenheid zijn
                   waar zelfs het licht
                   volledig in verdwijnt én
                   uit te voorschijn komt

Zie ook

  • Omer Gielliet
    Amos
  • Toon terzijde Amos in Kruiningen

Heeft betrekking op:

Jona 2:11