Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Onder doornen en distelen zaaien

Nutteloze arbeid verrichten.

De combinatie 'doornen en distelen' komt vaak in de bijbel voor, om dorheid en onvruchtbaarheid aan te duiden. Dat begint al bij de eerste vervloeking in Genesis en komt terug in diverse profetische uitspraken. Vgl. ook de beroemde gelijkenis van de zaaier in Matteüs 13 (in de Statenvertaling met alleen 'doornen', in de Nieuwe Bijbelvertaling alleen 'distels').

"Anders zou het wezen, goed zaad zaaijen onder doornen en distelen, die het goede zaad zekerlijk zouden verstikken." (H. Egede, Beschryving van Oud-Groenland. Eerst in de Deensche Taal beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgebragt. Delft, 1746, p. 186)

Heeft betrekking op:

Jeremia 4:3, Genesis 3:18, Rechters 8:7, Jesaja 5:6, Jesaja 7:23-25, Jesaja 9:17, Jesaja 10:17, Matteüs 13:7