Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Onder iemands vleugelen schuilen

Bescherming bij iemand zoeken

Die Here verghelde v uwe daet ende v loon moet volcomen sijn bi den Here den God Israel tot welken ghi gecomen sijt dat ghi onder sine vluegelen toevlucht sout hebben. (LiesveltbijbelDe Liesveltbijbel van 1526, Ruth 2:12.)

‘Onder iemands vleugelen’ staat hier dus voor ‘onder iemands hoede’. Dat is ook één van de mogelijke verklaringen voor Ruth 3:9, waarin Ruth aan Boaz vraagt of hij zijn vleugel over haar wil uitbreiden (Statenvertaling).

"De drie theologische professoren plachten sedert 1832 de studenten in de godgeleerdheid in drie groepen te verdeelen, waarvan elk er een onder zijn vleugelen nam." (J. Huizinga, Verzamelde Werken deel 8, Haarlem, 1948-1951, p. 175.)

Heeft betrekking op:

Ruth 2:12