Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Onder zijn wijnstok en vijgenboom zitten

Een rustig en onbezorgd leven leiden.

De wijnstok en de vijgenboom zijn in de bijbel onder andere symbool voor vrede en welvaart. Het genieten van de vruchten van de eigen wijnstok en vijgenboom wordt als een grote zegen beschouwd.

"De Israƫliet was in zijn hart een landbewoner. Niet het dwalen in de steenen kronkelpaden eener groote stad, maar het zitten onder wijnstok en vijgeboom was het volksideaal." (S. Gorter, Letterkundige Studiƫn (2 dln.) Amsterdam, 1871, dl. 2, p. 32)

Heeft betrekking op:

Micha 4:4, 1 Koningen 5:5, 2 Koningen 18:31, Jesaja 36:16, Zacharia 3:10