Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Onheil voor Nineve, heil voor Juda

Al gaat de profetie ook over Nineve en over de (Babylonische) vijand die deze stad verwoest, de boodschap is niet zozeer voor Nineve bestemd maar voor Juda. Het onderdrukte volk van Juda mag troost putten uit het feit dat de HEER een eind zal maken aan de macht van de Assyriërs.
Nahum houdt zich niet bezig met zaken als afgoderij, sociaal onrecht en dergelijke binnen het eigen volk.

Heeft betrekking op:

Nahum 1:1-3:19