Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ontslapen in de Heer

Sterven in geloofszekerheid.

Voor een christen is de dood niet meer dan een 'inslapen' dat zal eindigen als Christus weer terugkomt. Ook Paulus gebruikt dit om aan te geven dat het geloof in de opstanding van Christus basaal is voor het christelijk geloof. Als er geen opstanding zou zijn, dan zouden de mensen die al gestorven zijn, nooit opstaan 'en worden de doden die Christus toebehoren niet gered' (1 Kor. 15:18)

Heeft betrekking op:

Openbaring 14:13, 1 Tessalonicenzen 4:16, 1 Korintiƫrs 15:17-18