Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Ontstaansgeschiedenis van Kerstmis

De eerste aanwijzingen dat de geboorte van Jezus door christenen gevierd werd, stammen uit de vroege vierde eeuw. Toen werd het feest op 6 januari gevierd. Maar toen de kerstening van Europa in die periode goed op gang kwam, werd ervoor gekozen om de ‘Christus mis’ te vieren op het moment dat de Romeinen en Germanen hun zonnewendefeesten hielden: de kortste dag van het jaar. Die beslissing werd genomen in 325 op het concilie van Nicea.

Het was een strategische zet van de geestelijkheid om de geboorte van Christus uitgerekend op dat moment te vieren; de overeenkomsten met de zonnewendefeesten zijn groot. Beide feesten zijn te karakteriseren als ‘hoop op de komst van de levenbrenger’. Bij de Romeinen was dat de licht- en zonnegod Mithras, bij de Germanen de zon zelf, en bij de christenen het ‘licht der wereld’ in overdrachtelijke zin: Christus de verlosser.

Abraham Daniëlsz. Hondius
Aanbidding der herders

Op deze manier nam het nieuwe christelijke feest op een heel vanzelfsprekende manier de plaats in van de oude heidense feesten. Overigens zonder erin te slagen de oude gewoonten geheel uit te bannen: kerstboom, kerstverlichting en kerstboomverbranding zijn terug te voeren op vergelijkbare gebruiken uit de Germaanse tijd.

 

Door naar het volgende terzijdeAdvent
Terug naar de inhoudsopgave KerstmisKerstmis