Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Oog om oog, tand om tand

Iets met gelijke munt terugbetalen

Vaak opgevat als een pleidooi of vrijbrief voor wraak, volgens de leer van de rechtmatige vergelding. Uit de context valt op te maken dat het draait om proportionele wraakneming: hoe maat te houden bij vergelding.

"Midden in de kamer blijft hij staan. Hij laat zijn vingers knakken. Hij zegt: 'Dat treft, want ik heb nog een kleine erekwestie met je vader te regelen. Oog om oog.'" (Renate Dorrestein, Een nacht om te vliegeren, 1987, p. 148)

Heeft betrekking op:

Leviticus 24:19, Deuteronomium 19:21, Exodus 21:24, MatteĆ¼s 5:38-41