Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Oordeel over Edom en Juda

Tegenover het gedrag van Edom op de dag dat Jeruzalem in handen van vreemden viel, plaatst de profeet de dag van de HEER. Die dag zal vergelding brengen voor alle volken en in het bijzonder voor Edom, en herstel voor Juda.
Het gedeelte vs. 1-9 vertoont grote overeenkomst met de profetie tegen Edom uit Jeremia 49; alleen de volgorde verschilt.

Heeft betrekking op:

Obadja 1:1-21