Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Oordeel over Juda en de volken

In deze krachtige tekst, vol profetische woede, staat de naderende dag van de HEER centraal. Voor het buitenland (2:4-15) betekent die dag vooral een dag van oordeel, van dood en verderf. Voor Juda zitten er twee kanten aan, oordeel en heil. Het grootste deel van het boek bevat alleen maar vermaningen en verwijten; pas vanaf 3:9 klinken er bemoedigende woorden.

Heeft betrekking op:

Sefanja 1:1-3:20