Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde

Op jouzelf is ook genoeg aan te merken, dus wees mild over anderen.

Deze uitspraak van Jezus heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Al is het wel interessant om deze uitspraak in zijn context (Luc. 6) te lezen, omdat Jezus het niet als een - negatief geformuleerd - verbod brengt, maar ook de positieve kant benadrukt: 'Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden.'

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 7:1-2, Lucas 6:37, Romeinen 2:1