Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Op zijn uiterste liggen

Op sterven liggen.

Deze zegswijze, die in de NBV niet is overgenomen, is afkomstig uit de Statenvertaling, maar ook latere vertalingen gebruiken hem nog. Een overste van de synagoge, die Jaïrus heet, komt bij Jezus om te vertellen dat zijn dochtertje 'op haar uiterste ligt', wat betekent dat ze op sterven ligt. Even later krijgen ze het bericht dat ze daadwerkelijk is overleden, maar Jezus zegt dat het kind slechts slaapt. En even later laat hij haar inderdaad van haar bed opstaan, alsof er niets aan de hand is.

Heeft betrekking op:

Marcus 5:22-23