Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Orde op zaken

In hoofdstuk 1 wordt Titus’ taak op Kreta geschetst. In hoofdstuk 2 volgen praktische aanwijzingen voor het onderwijs in de gemeente: Titus krijgt te horen wat hij tegen de verschillende groepen in de gemeente moet zeggen (2:1-10). In 2:11-15 wordt de theologische basis voor zijn onderricht verwoord. In hoofdstuk 3 gaat het om de 'betrouwbare boodschap' tegenover de boodschap van dwaalleraren, en de houding die de christenen moeten hebben tegenover de wereld om hen heen.

Heeft betrekking op:

Titus 1:1-3:15