Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

P.C. Boutens - Bad

De dichter P.C. Boutens maakt in dit gedicht uit de bundel Tusschenspelen (1942) gebruik van het bijbelverhaal in Johannes 5, maar dan in de versie (zie de noten bij vers 2 en 3) waarin sprake is van een engel die het water van Bethesda in beweging brengt.

Bad

Open en dicht in zonneschijn en regen gaat
De stille herfstdag als een teeknend mensgelaat -

"De mussen", zegt gij, "baden in den hoek van 't plat...!"
Ik kijk of antwoord niet... Uw oog lacht open 't pad

Naar ziels Bethesda en zijn waatren trouw gevloerd
In helle rust, maar door den engel nu beroerd...

De ziel met al haar zeren en haar kwalen rept
Zich om genezing eer de rimpeling verebt

En schudt haar veêren op in dat doortinteld nat...
"De mussen, zegt ge, baden in den hoek van 't plat...?"

Bibliografische referenties

Overgenomen uit: W. Drop en J.W. Steenbeek, Het boek achter de boeken. Bijbelse motieven in de Nederlandse literatuur sinds '80. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971, p. 11.

Heeft betrekking op:

Johannes 5:2