Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Pasen

Op Pasen wordt herdacht dat Jezus op de derde dag na zijn sterven - een zondag - opstond uit de dood. In de verschillende evangeliën wordt beschreven hoe enkele discipelen en een aantal vrouwelijke volgelingen op de ochtend na de sabbat het verzegelde graf geopend en leeg aantroffen. Daarop verscheen de verrezen Christus eerst aan enkelen van hen, en vervolgens aan alle discipelen.

Het woord Pasen is een vertaling van het Latijns/Griekse Pascha. Dat gaat op zijn beurt weer terug op het Hebreeuwse Pesach, het feest van de ongedesemde broden waarop herdacht wordt dat het joodse volk uit de Egyptische slavernij verlost isPesach. De gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Christus vonden plaats rond de viering van Pesach.

Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan van de lente.

Heeft betrekking op:

Matteüs 28:1-10, Matteüs 26:2, Marcus 16:1-8, Lucas 24:1-12, Johannes 20:1-10