Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Paul Claes - De zeven woorden

In het laatste deel van zijn bundel De waaier van het hart (2004), Urne, vinden we een gedicht van Paul Claes over de zeven kruiswoorden van Jezus.

De zeven woorden

Mulier, ecce
Vrouw, geen vrouw heb ik als u bemind.
Vriend, ik geef u aan mijn vrouw als kind.

Pater, dimitte illis
Wil hun mijn dood vergeven,
Gelijk ik u het leven.

Sitio
Mij dorst,
O borst.

Hodie mecum eris
Het leven is dit kruis,
De dood ons vaderhuis.

In manus tuas
Voel hoe ik mij als een vrouw,
Vader, aan u toevertrouw.

Eli, Eli
Slechts wie ik liefheb kan mij haten.
Heer, waarom hebt gij mij verlaten?

Consummatum
Alles is volbracht
(Zoon, uw vader lacht).

Bibliografische referenties

Paul Claes, 'De zeven woorden' in: De Zonen van de Zon. Verzamelde gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij, 2008, p. 312. (In deze uitgave is Urne het derde deel van De waaier van het hart; in de uitgave van 2004 was het de vierde afdeling, die werd voorafgegaan door - de nu verzelfstandigde bundel - Atlantis.)

Heeft betrekking op:

Matteüs 27:46, Lucas 23:34, Johannes 19:26