Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Paulus achter zijn schrijftafel

Jacob Gerritsz. Cuyp
Paulus aan zijn schrijftafel

Dat Jacob Gerritsz. Cuyp, de vader van de beroemde Aelbert Cuyp, een bedreven portretschilder was, is goed te zien aan deze afbeelding van de apostel Paulus. De oude man lijkt te poseren voor de schilder, de blik nadrukkelijk naar buiten gericht. Toch is het alsof hij de toeschouwer niet echt aankijkt. Het is duidelijk dat hij in gedachten nog bij de brief is die hij aan het schrijven was. Deze brief, met Hebreeuwse lettertekens, die overigens niet te ontcijferen zijn, wijst erop dat het hier om de apostel Paulus gaat en niet om een willekeurige grijsaard. Ook de andere attributen waarmee de apostel gewoonlijk wordt afgebeeld, zijn aanwezig. Rechtsonder is het heft van het zwaard te zien, iets verder naar achteren een stapeltje lijvige boekwerken. Eveneens zijn Paulus’ gelaatstrekken, de magere kop met de slordige baard, karakteristiek voor de wijze waarop hij traditiegetrouw wordt neergezet.

Deze manier van uitbeelden van bijbelse personages, als half-figuren in een alledaagse setting, verraadt de invloed van Cuyps vakgenoten in Utrecht, met name Hendrick ter Brugghen Hendrick ter Brugghen, op zijn beurt weer een navolger van de Italiaanse schilder CaravaggioCaravaggisten. Het feit dat de in Dordrecht werkzame Cuyp korte tijd in Utrecht in de leer was geweest, zou de overeenkomst in stijl kunnen verklaren.

Zie ook

  • Toon terzijde Het uiterlijk van Petrus en Paulus

Heeft betrekking op:

2 Korintiërs 9:1, Handelingen 15:31, 1 Tessalonicenzen 1:2, 2 Timoteüs 4:2