Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Petrus' testament

Deze brief gebruikt het naderende einde van Petrus (vgl. 1:12-15) als aanleiding voor een voorspelling van toekomstige gebeurtenissen. In dit 'testament' worden de lezers gewaarschuwd en aangespoord tot de juiste levenswandel. In hoofdstuk 2 gaat het over de valse profeten en dwaalleraren; de schrijver stelt daartegenover de weg van waarheid en rechtvaardigheid.

Opvallend is de beschrijving van de ‘komst van de Heer’ (3:3-13), met veel aandacht voor de begeleidende verschijnselen. De schrijver wil hiermee zijn lezers behoeden voor besmetting door de valse profeten. Hij waarschuwt tegen de dwaalleraren met hun drogredenen en maant de lezers op de weg van de apostolische traditie te blijven.

Heeft betrekking op:

2 Petrus 1:1-3:18