Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Pieter Brueghel - Johannes de Doper

Pieter Bruegel de Oudere
De prediking van Johannes

Dit schilderij is gemaakt in 1566, het jaar van de beeldenstorm. Ook al is het onderwerp rechtstreeks aan de bijbel ontleend - de prediking van Johannes de Doper die de komst van Christus aankondigt -, de compositie van het schilderij is een duidelijke toespeling op de protestantse hagepreken. Preken in het openbaar was voor protestanten verboden in de door de katholieke Spanjaarden overheerste Nederlanden. Daarom werd er in de open lucht gepreekt, buiten de steden. Bewapende personen zorgen voor de beveiliging van de ongeoorloofde bijeenkomsten. Op deze manier toont Brueghel zich hier als een geschiedschrijver van zijn eigen tijd in bijbelse vermomming.

Dit schilderij, dat in Boedapest hangt, wordt inmiddels algemeen als het origineel beschouwd. De verwarring is groot want er zijn van deze compositie 31 kopieën bekend die met de naam van Pieter Brueghel de Jongere verbonden worden. De zonen van Brueghel de Oude produceerden vele kopieën van de werken van hun vader, waarvoor aan het begin van de 17de eeuw duidelijk een markt was. Een van deze kopieën bevindt zich in het Groeninge Museum in Brugge.

Bibliografische referenties

Ludo Beheydt, Een en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden, Leuven, Zwolle 2002, p. 229-230.

Heeft betrekking op:

Marcus 1:4-8