Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Profetenbroodje

Klein gerstebroodje.

De profeet Ezechiël kreeg van God soms bizarre opdrachten. Zo moest hij in het openbaar gerstekoeken bakken op menselijke drollenOntbijten met Ezechiël. Dat onreine brood stond symbool voor de onreinheid waarin alle Israëlieten in ballingschap hun brood zouden eten. Ezechiël protesteert daartegen: hij heeft nog nooit zoiets onreins gegeten. God komt hem dan tegemoet en zegt dat hij rundermest zal geven in plaats van mensenkeutels.

"Professorsbroodje, zeker fijn broodje zooals dat inzonderheid in Rotterdam bekend is; elders profetenbroodje geheeten." (WNT, ingang Professor)

Heeft betrekking op:

Ezechiël 4:12-13